Vervanging bij ziekte

Bij ziekte en langer durende afwezigheid van Drs. Lotte Isbouts, Gz-psycholoog, zal Drs. Marijke van Roij, eveneens Gz-psycholoog haar vervangen.