Zorg in 2024

Laatste update 30-10-2023.

Psychische Klachten

Heeft u (psychische) klachten dan gaat u allereerst naar uw huisarts. Veel huisartsen werken samen met een Praktijkondersteuner voor de GGZ, de POH- GGZ. Zij bepalen of er een reden is om door te verwijzen. Wanneer zij behandeling door een psycholoog wenselijk vinden, verwijzen zij u door naar een psycholoog.

Verwijzing van uw huisarts

Heeft u een verwijzing van uw huisarts, dan wordt uw zorg volledig vergoed door uw zorgverzekeraar, op het eigen risico na. Lotis Consultancy is namelijk gecontracteerd door alle zorgverzekeraars in Nederland. Hebt u geen verwijzing van uw huisarts, dan vergoedt de zorgverzekeraar uw zorg niet.

Eigen risico en facturen

Er geldt een wettelijke eigen risico van € 385,- voor verzekerde zorg (dus zorg die valt onder de basiszorgverzekeringswet). De verzekerde zorg wordt verrekend met het wettelijke eigen risico (eventueel vermeerderd met een vrijwillig eigen risico wanneer u daarvoor gekozen heeft).

Diagnose en zorgverzekeringswet

Wanneer u voor een intake gepland staat bij Lotis Consultancy, bepalen we samen op basis van de informatie van de huisarts, uw verhaal en de uitslagen van eventueel ingevulde vragenlijsten, wat er aan de hand is. Vanaf 1-1-2022 gaat het ZorgPrestatieModel van start in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. (zie hieronder). Daarvoor dient de informatie uit de intake vertaalt te worden in een zorgvraagtypering (middels de Honos+) om te beoordelen of uw aangegeven problematiek past in de eerstelijns GGZ. Hierna wordt samen met u een behandelplan gemaakt. Het is nog steeds nodig om een diagnostische classificatie volgens de DSM V  te stellen om te bepalen of dit valt onder de zorgverzekeringswet om in aanmerking te komen voor vergoeding. (Dit gaat mogelijk in enkele jaren verdwijnen).

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1-1-2022 is het ZPM van start gegaan in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Vanaf dat moment wordt er nog in twee typen consulten gedacht: een consult diagnostiek, of een consult behandeling.

Het eerste gedeelte van het zorgtraject bestaat uit het bepalen van je zorgvraag en problematiek, dit valt onder diagnostiek. Ik ben de regiebehandelaar en vul in de diagnostische fase de HoNOS+ vragenlijst in. Na het bepalen van het zorgvraagtype volgt de behandeling waarbij we uitgaan van een gemiddelde duur van 8 gesprekken. Dit kan zowel korter als langer zijn. Er wordt gewerkt volgens de regel: “kort als kort kan maar lang als langer noodzakelijk is”.

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. In de praktijk zal dit een keer per maand gebeuren. Op je rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan.